9 thoughts on “ Väzeň Sv. Vojny - Biely Odpor - Víťazstvo Alebo Smrť (CD, Album) ”

  1. Boxer a smrť. Film slovenského režiséra Petra Solana sa odohráva v koncentračnom tábore. Hlavnými postavami sú Slovák Komínek a nemecký veliteľ Walter Kraft. Kraft, v civilnom živote profesionálny boxer, si spomedzi väzňov vyberie jedného na aktívny tréning, aby po skončení vojny mohol pokračovať v svojej profesii.
  2. Biely odpor bola slovenská nacionalistická hudobná skupina. Motívy textov sú o pozdvihnutí národa a rasy (Národ v ponížení, Víťazstvo, Pravda oslobodzuje), pomerne časté sú námety z indoeurópskej mytológie (Nie som sám, Súmrak Bohov), ale vyskytuje sa v nich aj Boh zrejme v zmysle jednej najvyššej bytosti (Pred Bohom). Texty Bieleho odporu negatívne vykresľujú.
  3. Zámienka na útok sa mala vhodne nájsť alebo vytvoriť. Oboch štátnikov však znepokojoval vstup Ruska do vojny, ktoré po zrade rakúskeho dôstojníka Alfreda Redla už pred rokom disponovalo kompletným mobilizačným a nástupným plánom Rakúsko-Uhorska jednak proti Srbsku, tak i .
  4. Zoznam obetí oslobodzovacích bojov vo Valaskej: Gabriel Krupa zastrelený januára , keď sa pred odvlečením išiel skryť do Bystrianskej jaskyne; Šimon Molčan usmrtený črepinou míny vo svojom dome; Rozália Gonzurová vergrecreconcupulnacucemmoticip.xyzinfošiak podľahla zraneniu črepinou míny , Jozef Pacera podľahol zásahom črepiny míny, Karol Iždinský okamžite.
  5. Náboženské vojny - šírenie reformácie je hlavnou príčinou nepokojov a konfliktov 1. Nemecko: – vytvorený Šmalkaldský spolok – namierený proti katolíkom - vodcovia: Filip Hessenský a ríšske kniežatá Vypukli 2 šmalkaldské vojny: – začiatok 1. Š. vojny – – koniec.
  6. Sovietsky zväz bol krajinou, ktorá počas druhej svetovej vojny utrpela najťažšie ľudské straty, väčšinu z nich počas bojov s nacistickým Nemeckom.V krajine zahynulo alebo zomrelo v dôsledku vojnových útrap 26,6 milióna ľudí, z toho asi 8,7 milióna vojakov na fronte. Na počet obyvateľov síce utrpelo najťažšie straty Poľsko (zahynulo 16 % predvojnovej populácie.
  7. sv. omšou. V stredu je Popolcová stre-da. Nezabúdajme, že je prísny pôst. Bez mäsa. V ten deň sa bude pri sv. omšiach po evanjeliu udeľovať popolec. V Trebišove bude sv. omša aj o hod. Prosíme všetkých, ktorý sa pred-modlievate, či už pred sv. omšou, alebo pri pobožnostiach, aby ste všetky modlitby v pôste obetovali.
  8. Počas druhej svetovej vojny na prelome rokov a padlo v regióne viac ako prevažne sovietskych vojakov. Na obete 2. sv. vojny spomínali pri Pamätníku víťazstva na Dargove - Dobré noviny.
  9. Blízky východ sa stáva jedným z dejísk Studenej vojny, v ktorej si medzi sebou merajú sily Sovietsky zväz a západné mocnosti vzájomne zápasiac o vplyv na arabských vládcov. Obdobie rokov predstavuje šírenie kurdských povstaní a prevrat v Saudskej Arábii, zatiaľčo roky znamenajú občiansku vojnu v Libanone a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *